Strona główna Informacje

PARAFIA

RZYMSKOKATOLICKA
Św. Agnieszki
ul. Kalinowszczyzna 62
20-129 LUBLIN
24 1240 2382 1111 0000 3926 4620

Bóg zapłać


Archidiecezja Lubelska

Synod

TVP3 Lublin
niedziela - godz. 10:00
Msza św. z Lubelszczyzny

1 procent

Serce Jezusa


1 sierpnia 2021 r.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Sierpień w Polsce od wielu lat przeżywany jest jako miesiąc abstynencji, w którym nie tylko wiele osób powstrzymuje się całkowicie od spożywania alkoholu, ale także podejmowana jest refleksja nad przyczynami uzależnień. Tegorocznym hasłem jest zawołanie: „Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich”.

2. W dniu jutrzejszym (2 VIII) przypada odpust Porcjunkuli, związany z osobą Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie dowolnego kościoła parafialnego, odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga, stan łaski uświęcającej i przyjęcie tego dnia Komunii św. oraz modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża.

3. We środę (4 VIII), wyruszy 43. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Podobnie jak przed rokiem będzie to sztafeta modlitwy. Każdego dnia inni pielgrzymi wyruszą na szlak. Zachęcamy do duchowej łączności i modlitwy w intencji pielgrzymów.

4. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca – Msze św. wotywne o godz. 7:30 i 18:00. Spowiedź przed każdą Mszą św. W sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy wieczornej do godz. 20:00.

5. W rozpoczynającym się tygodniu w liturgii Kościoła wspominać będziemy:
- we środę (4 VIII) – św. Jana Marię Vianeya;
- w piątek (6 VIII) – przypada święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. tego dnia o godz. 7:00, 9:00 i 18:00.

6. W następnym tygodniu, w sobotę – 14 sierpnia, z okazji wspomnienia świętego Maksymiliana Kolbe – o godz. 18:00 odprawimy w kościele Mszę świętą za zmarłych. Poprzedzi ją nabożeństwo wypominkowe o godz. 17:00. Kartki wypominkowe są wyłożone w kruchcie kościoła oraz na ołtarzach bocznych. Po wypełnieniu można je oddać w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej.

7. Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie parafii, czy to wpłacając na konto, czy przynosząc do kancelarii, w tym mieszkańcom jednego z bloków za ofiarę w wysokości 1050 zł. Zachęcamy do dalszej troski o naszą świątynię.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. AGNIESZKI W LUBLINIE
UL. KALINOWSZCZYZNA 62, 20-129 LUBLIN
BANK  PEKAO S.A. 24 1240 2382 1111 0000 3926 4620
Sierpień miesiącem trzeźwości.


11 lipca 2021 r.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W czasie urlopowo-wakacjnym pamiętajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.

2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
- w poniedziałek (12 VII) – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika;
- we wtorek (13 VII) – św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników;
- w czwartek (15 VII) – św. Bonawenturę, biskupa i doktora Kościoła;
- w piątek (16 VII) – NMP z Góry Karmel.

Informacja z Gaudium o zeszytach do religii.

Oświadczenie KEP w kwestii szczepień

W kontekście licznych pytań dotyczących stanowiska Kościoła katolickiego odnośnie do kwestii szczepień przeciw Covid-19, chciałbym przypomnieć, że Kościół już wielokrotnie wypowiadał się w tej sprawie.

1. „Kościół podkreślał najpierw, że wynalezienie szczepionek może być uznane ‒ z perspektywy medycyny prewencyjnej ‒ za szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga, któremu nie jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane z chorobami, w tym także z chorobami zakaźnymi. […] Właśnie dzięki tej ojcowskiej dobroci Boga ‒ objawiającej się również w dostępnych szczepionkach – udało się wyeliminować wiele chorób zakaźnych, które wcześniej miały charakter letalny (tzn. prowadziły do śmierci), lub stawały się przyczyną niepełnosprawności i cierpienia człowieka” (Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek, 1).

2. Ponadto, „życie i zdrowie są cennymi darami udzielonymi człowiekowi i powierzonymi jego roztropnej odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność, która przekracza ramy wyłącznej troski o samego siebie. Międzyludzka solidarność, motywowana ewangeliczną miłością bliźniego, przypomina – w kontekście zagrożenia pandemią i dostępnych szczepień – obowiązek troski także o drugiego człowieka, o wspólnotę ludzką. Taka postawa winna znamionować i być wnoszona przez kulturę chrześcijańską, w kręgu której żyjemy” (Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek, 23).

3. Decyzja o szczepieniu winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego, ale szczepienie powinno być dobrowolne. Zgodnie z Notą Kongregacji Nauki Wiary z 21 grudnia 2020 r. „szczepienie nie jest, co do zasady (di norma) obowiązkiem moralnym” (Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19, 5).

4. Szczepienia przeciw Covid-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw. Stąd też Kościół ‒ będąc w kontakcie z właściwymi służbami medycznymi i sanitarnymi ‒ wspiera edukacyjne i informacyjne inicjatywy społeczne i publiczne, których celem jest zwiększenie świadomości wiernych w kwestii szczepień. Ponadto Kościół wspiera wszystkich, którzy podejmują decyzję o zaszczepieniu się. Przykład papieża Franciszka, który nie tylko sam się zaszczepił, ale wielokrotnie apelował o szczepienie się i sprawiedliwą dystrybucję szczepionek do biedniejszych krajów, jest zachętą do szczepienia się dla tych, którym jest bliskie nie tylko dobro własne, ale również dobro wspólne.

5. Szczepienia nie powinny prowadzić do zaniedbania innych elementów ważnych dla ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-COV-2 oraz leczenia choroby COVID-19, w tym dbałości o higienę, odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich, dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, w tym do skutecznej farmakoterapii, a także rozwijania badań podstawowych i klinicznych ukierunkowanych na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 8 lipca 2021 roku


4 lipca 2021 r.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. z godz. 9:00 zmiana tajemnic różańcowych. Poświęcenie wody i pokropienie wiernych na każdej Mszy św.

2. W czasie urlopowo-wakacjnym pamiętajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.

3. Decyzją ks. Arcybiskupa na stanowisko wikariusza w naszej parafii skierowany został ks. dr Grzegorz Grabarczyk, pracujący wcześniej w Archikatedrze Lubelskiej. Serdecznie witamy ks. Grzegorza i życzymy wielu łask Bożych oraz polecamy opiece MB i św. Agnieszki. (-> inne nominacje)

4. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
- we wtorek (6 VII) bł. Marię Teresę Ledóchowską;
- w czwartek (8 VII) św. Jana z Dukli.

5. Ze względu na urlopy księży spowiedź planujmy przed Mszą św. Często obecny będzie tylko jeden duszpasterz i nie będzie możliwości wyspowiadania się w czasie liturgii.

6. 43. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 4 sierpnia 2021 r. Podobnie jak rok temu pielgrzymka będzie miała charakter sztafety.
Eucharystia – prawdziwe życie – to hasło tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Konferencje w tym roku przygotuje ks. Paweł Wróbel (salwatorianin).
Zapisy u Księży przewodników grup trwają do 15 lipca. Przewodnicy przyjmować będą zapisy na kolejne dni pielgrzymowania. Szczegóły na www.pielgrzymka.lublin.pl. Koszt pielgrzymki wynosi 40 zł wpisowe + 40 zł przejazd autokarem.
Również i w tym roku będzie można wesprzeć fundusz „Idę z Tobą”. Jest wiele osób, które nie mogą wybrać się na pątniczy szlak, gdyż sytuacja finansowa nie pozwala im na pokrycie kosztów pielgrzymki. Dlatego zapraszamy chętnych, by wsparli nasz Fundusz. W ten sposób pielgrzym, który będzie korzystał z takiej pomocy poniesie intencję ofiarodawcy przed tron Matki Bożej. Zainteresowani mogą zgłaszać swoją pomoc u księży proboszczów, w Sekretariacie Pielgrzymki, bądź bezpośrednio wpłacać kwotę na konto:

20 1240 1503 1111 0010 1057 3012
Pielgrzymka Archidiecezji Lubelskiej,
ul. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
Tytułem: darowizna na fundusz solidarnościowy

Pielgrzymka


27 czerwca 2021 r.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W piątek zakończył się rok szkolny. Składamy Panu Bogu dziękczynienie za ten miniony czas. Pamiętajmy, że wakacje są okazją do odpoczynku, ale również do pogłębienia wiary. Zatem dbając o ciało zadbajmy także o naszego ducha, pamiętając o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.

2. We wtorek (29 VI) przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o godz. 7:00, 9:00 i 18:00.

3. Od wtorku też rozpoczną się w archikatedrze lubelskiej Dni Maryjne, będące duchowym przygotowaniem do święta NMP Płaczącej (3 lipca), a zarazem 72. rocznicy lubelskiego cudu (szczegóły).

4. W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota miesiąca. Msze wotywne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 7:30 i 18:00. W sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy wieczornej do godz. 20:00. Za tydzień I niedziela miesiąca, po Mszy św. o godz. 9:00 zmiana tajemnic różańcowych.

6. Decyzją arcybiskupa lubelskiego nasz wikariusz, ks. mgr Marcin Chmiel, skierowany został na studia specjalistyczne na KUL. Natomiast na miejsce księdza Marcina przychodzi ks. dr Grzegorz Grabarczyk, pracujący poprzednio przez 10 lat w Archikatedrze Lubelskiej. Księdzem jest od lat 15. Ks. Marcinowi dziękujemy za dwuletnią posługę w naszej parafii, życzymy wielu łask Bożych. Obu kapłanów polecamy opiece Matki Bożej i św. Agnieszki.

7. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Przekazanie danych objętych spisem jest obowiązkowe. Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz dostępny na stronie spis.gov.pl. Serdecznie zachęcamy wszystkich do spisania się samodzielnie przez Internet, co jest możliwe do 30 września 2021 r. Rachmistrze będą również dzwonić i odwiedzać Państwa w domach (szczegóły).

8. W sobotę, w kościele św. Pawła o godz. 18:30 rozpocznie się Męski Różaniec (szczegóły).


20 czerwca 2021 r.

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiaj o godz. 10:30 odprawimy Mszę św. w intencji dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców na zakończenie roku szkolnego.

2. Zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe codziennie o godz. 17:30.

3. Jutro 21 czerwca – jak co miesiąc o godz. 18:00 Msza św. zbiorowa i nabożeństwo ku czci św. Agnieszki – naszej Patronki.

4. Spotkanie Rodziny Felicjańskiej – we wtorek, o godz. 16:00, w domu naszych Sióstr.

5. W czwartek (24 VI) przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.


Dekret Metropolity Lubelskiego
o odwołaniu dyspensy
od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej
w niedziele i święta nakazane

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, podjętą na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie kan. 93 KPK, z dniem 20 czerwca odwołuję w Archidiecezji Lubelskiej dyspensę od uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną dnia 13 marca 2020 r. w związku z pandemią Covid-19.
Serdecznie proszę wszystkich wiernych o powrót do świątyń i osobisty udział w liturgii Kościoła, chyba że są usprawiedliwieni z ważnego powodu, np. choroby.
Wzywając opieki Najświętszej Maryi Panny i wstawiennictwa Patronów Archidiecezji: św. Stanisława Biskupa i św. Jana Kantego, udzielam wszystkim wiernym pasterskiego błogosławieństwa.

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

13 czerwca 2021 r.

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W minioną środę ks. biskup Mieczysław Cisło udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z klas ósmych. Polecamy ich wszystkich opiece Matki Bożej – niech dobry Bóg wspomaga ich w drodze ku świętości, napełniając obficie Darami Ducha Świętego.

2. Dzisiaj, po Mszy z godz. 10:30, odbędzie się krótki koncert organowy w wykonaniu Dymitra HARELAU i naszego organisty Mateusza BARUKA. Serdecznie zapraszamy.

3. Natomiast o godz. 12:00 Msza święta na rocznicę I Komunii św.

4. W liturgii rozpoczynającego się tygodnia wspominać będziemy:
- w poniedziałek (14 VI) – bł. Michała Kozala, biskupa męczennika;
- w czwartek (17 VI) – św. Alberta Chmielowskiego.

5. Za tydzień gościć będziemy w naszej parafii grupę kleryków z naszego seminarium wraz z wychowawcą w ramach niedzieli powołaniowej.

6. Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane. Z dniem 20 czerwca 2021 r. dyspensy zostaną zniesione jednocześnie we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią Covid-19.

Obostrzenia


6 czerwca 2021 r.

X NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiaj obchodzimy XIV Święto Dziękczynienia, pod hasłem: Zawierzamy Opatrzności nasz trudny czas pandemii i dziękujemy za przyszłych błogosławionych. Po Mszy św. zbiórka ofiar na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

2. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą w miesiącu. Po Mszy św. z godz. 9:00 zmiana tajemnic różańcowych.

3. W najbliższy czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała, przynosimy do błogosławieństwa wianki z kwiatów i ziół. Będziemy prosili, aby Bóg swoją opieką strzegł je przed zniszczeniem oraz pozwolił im wydać obfite owoce. Na zakończenie oktawy Bożego Ciała udzielimy błogosławieństwa małym dzieciom.
Porządek liturgii w czwartek będzie następujący: o godz. 18:00 Msza święta, po niej nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, po litanii procesja eucharystyczna i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

4. W liturgii rozpoczynającego się tygodnia wspominać będziemy:
- we wtorek (8 VI) – św. Jadwigę Królową;
- w środę (9 VI) – święto – Rocznica Poświęcenia Kościoła Metropolitalnego;
- w piątek (11 VI) – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych);
- w sobotę (12 VI) – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.

5. W poniedziałek po Mszy wieczornej (18:30) próba dla młodzieży przed bierzmowaniem. Natomiast we wtorek spowiedź przed bierzmowaniem od godz. 17:15 dla kandydatów, świadków, rodziców i bliskich.

6. Ofiary składane w przyszłą niedzielę na tacę przeznaczone są na Seminarium Duchowne w Lublinie.

7. W przyszłą niedzielę (13 VI), po Mszy z godz. 10:30, odbędzie się krótki koncert organowy w wykonaniu Dymitra HARELAU i Mateusza BARUKA. Serdecznie zapraszamy.

8. Również za tydzień rocznicowa Komunia św. dzieci z klas czwartych o godz. 12:00.


30 maja 2021 r.

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

1. Z przykrością informujemy, iż w związku z zaostrzeniem rygorów sanitarnych, od dnia 27 marca br. w nabożeństwach sprawowanych w naszym kościele może uczestniczyć maksymalnie do 40 osób, nie licząc posługujących. W pierwszej kolejności będą to osoby zamawiające intencję mszalną. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pozostając jednak przed świątynią. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do tego ograniczenia. Zachęcamy jednocześnie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła przez transmisje radiowe, telewizyjne oraz internetowe.

2. Dzisiaj w szczególny sposób oddajemy cześć Trójcy Przenajświętszej. 

3. We wtorek rozpoczyna się miesiąc czerwiec, poświęcony Sercu Pana Jezusa – nabożeństwo do NSPJ codziennie o 17:30.

4. We czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze święte w Boże Ciało o 7:30, 9:00, 10:30 i 18:00. Po Mszy z godz. 10:30 wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.
W tym roku, ze względu na obostrzenia, procesja przechodzić będzie po placu kościelnym. I i IV ołtarz urządzimy w kościele, II przy krzyżu misyjnym, natomiast III przed wejściem do domu sióstr. Z tej racji prosimy, by nie parkować pojazdów o godz. 10:30. Na procesję weźmiemy tylko krzyż, dwa sztandary i jeden lub dwa obrazy (feretrony). Zapraszamy do udziału w procesji dorosłych, młodzież, dzieci, ministrantów oraz dziewczynki do sypania kwiatów. Zachęcamy też do zrobieniu dekoracji w naszych oknach czy na balkonach, będących wyrazem głębokiego przeżywania uroczystości Bożego Ciała. Ofiary z tacy zebrane w uroczystość Bożego Ciała przeznaczone są na Centrum Jana Pawła II w Lublinie.

5. W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota miesiąca. Msze św. wotywne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 7:30 i 18:00. W piątek od godz. 9:00 odwiedzimy chorych.

6. Za tydzień I niedziela miesiąca, po Mszy św. o godz. 9:00 zmiana tajemnic różańcowych.

7. W liturgii rozpoczynającego się tygodnia wspominać będziemy:
- w poniedziałek (31 V) – Nawiedzenie NMP;
- we wtorek (1 VI) – św. Justyna, męczennika;
- w sobotę (5 VI) – św. Bonifacego, biskupa, męczennika.

8. Bóg zapłać wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i na utrzymanie parafii. Ofiary można nadal przekazywać na konto parafialne:
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. AGNIESZKI W LUBLINIE
UL. KALINOWSZCZYZNA 62, 20-129 LUBLIN
BANK  PEKAO  S.A.  -  24  1240  2382  1111  0000  3926  4620
 

-> Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP ws. szczepionek
Dekret o udzieleniu dyspensy
od obowiązku zachowania charakteru pokutnego
oraz od przepisów o wstrzemięźliwości

Mając na względzie trwającą epidemię koronawirusa i związaną z tym konieczność przełożenia zaplanowanych terminów zawarcia sakramentalnego małżeństwa, kierując się racjami duszpasterskimi oraz dobrem narzeczonych i ich rodzin, wyrażam zgodę, aby po wyczerpaniu możliwości ustalenia daty ślubu i wesela na inny dzień tygodnia niż piątek, nupturienci mogli zawrzeć sakramentalne małżeństwo i zorganizować przyjęcie weselne w piątek, wyłączając z tego okres Adwentu i Wielkiego Postu.

Możliwość skorzystania z powyższego zezwolenia kończy się z upływem 30 czerwca 2021 r.

Udzielam dyspensy od obowiązku zachowania charakteru pokutnego oraz od przepisów o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek (kan. 87 KPK) pod warunkiem podjęcia przez wiernych innej formy pokuty, zwłaszcza uczynków miłosierdzia i modlitwy.

+Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski
Lublin, 30.06.2020 r.

Telefon zaufania