Strona główna Informacje

PARAFIA

RZYMSKOKATOLICKA
Św. Agnieszki
ul. Kalinowszczyzna 62
20-129 LUBLIN
24 1240 2382 1111 0000 3926 4620

Bóg zapłać


Archidiecezja Lubelska

Synod

TVP3 Lublin
niedziela - godz. 10:00
Msza św. z Lubelszczyzny

1 procent

Świece na wieńcu adwentowym

28 listopada 2021 r.

I NIEDZIELA ADWENTU

1. Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów. Z tych dwóch powodów Adwent przeżywamy jako czas tęsknoty i świętego oczekiwania.

2. Szczególne miejsce w adwentowej liturgii zajmuje Msza św. Roratnia o Najświętszej Maryi Pannie. Roraty codziennie z wyjątkiem niedziel o godz. 6:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Zachęcajmy do udziału w Roratach młodsze pokolenie, by mogło zasmakować w atmosferze adwentowego czuwania. Na Roraty możemy przynosić kolorowe lampiony.
Przez cały Adwent nie będzie w dni powszednie Mszy o godz. 7:30.

3. Zostały poświęcone opłatki wigilijne. Można je odbierać osobiście w zakrystii (po każdej Mszy św.), bądź w kancelarii (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00 oraz 15:00-17:00). W tym roku, w związku z zagrożeniem pandemicznym, opłatki nie będą roznoszone przez przedstawicieli Parafii. Informujmy o tym swoich sąsiadów. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na niezbędne prace remontowe w naszym kościele.

4. W zakrystii można nabyć świece wigilijne Caritas. Fundusze zebrane z ich sprzedaży przeznaczone są na Wigilijne dzieło pomoc dzieciom.

5. W liturgii bieżącego tygodnia wspominać będziemy:
- we wtorek (30 XI) – św. Andrzeja Apostoła;
- w piątek (3 XII) – św. Franciszka Ksawerego.

6. W tym tygodniu wypada I piątek i I sobota miesiąca. Msze św. wotywne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź przed każdą Mszą św. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9:00.

7. Przyszła niedziela jest pierwszą w miesiącu. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy o godz. 9:00.

8. W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszki na fundusz „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”.

9. Rekolekcje adwentowe w tym roku planujemy rozpocząć w III niedzielę adwentu (12 XII). Więcej informacji za tydzień. Prosimy o modlitwę w tej intencji.

10. Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania odbywają się w niedziele, o godz. 11:20. Zapraszamy.


Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie parafii, czy to wpłacając na konto, czy przynosząc do kancelarii. Zachęcamy do dalszej troski o naszą świątynię.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. AGNIESZKI W LUBLINIE
UL. KALINOWSZCZYZNA 62, 20-129 LUBLIN
BANK  PEKAO S.A. 24 1240 2382 1111 0000 3926 4620

Informacja o programie telewizyjnym KLUCZE WIARY.

Informacja o programie telewizyjnym ESSA.


14 listopada 2021 r.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W liturgii bieżącego tygodnia wspominać będziemy:
- w środę (17 XI) – św. Elżbietę Węgierską;
- w czwartek (18 XI) – bł. Karolinę Kózkównę;
- w sobotę (20 XI) – św. Rafała Kalinowskiego.

2. W przyszłą niedzielę, 21 listopada, wypada uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która zamyka rok liturgiczny w Kościele, a za dwa tygodnie, 28 listopada, będzie już pierwsza niedziela Adwentu. W Uroczystość Chrystusa Króla poświęcimy opłatki wigilijne.

3. Za tydzień wypada 21. dzień miesiąca. O godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza św. zbiorowa ku czci naszej patronki św. Agnieszki. Można jeszcze zamawiać intencje Mszy św. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4. Przez cały listopad, jeden raz dziennie, możemy zyskiwać odpust zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu. Będąc w stanie łaski uświęcającej należy pobożnie nawiedzić cmentarz, pomodlić się w intencji zmarłych oraz przyjąć tego dnia Komunię św. i pomodlić się w intencjach papieskich.


7 listopada 2021 r.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Zapraszamy do wspólnotowej modlitwy za zmarłych w nabożeństwie wypominkowym, w kościele o godz. 17:00.

2. W czwartek – 11 listopada – rocznica odzyskania niepodległości. Msze św. o 7:00, 9:00 – za Ojczyznę i 18:00.

3. W liturgii bieżącego tygodnia wspominać będziemy:
- we wtorek (9 XI) – rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej;
- w środę (10 XI) – św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła;
- w czwartek (11 XI) – św. Marcina z Tours, biskupa;
- w piątek (12 XI) – św. Jozafata, biskupa i męczennika;
- w sobotę (13 XI) – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych męczenników Polski.

4. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone będą na budownictwo sakralne w naszej diecezji.


31 października 2021 r.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Jutro 1-szy listopada, obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. wg porządku niedzielnego, z tym że o godz. 12:00 Msza będzie odprawiona na cmentarzu, a po Mszy procesja żałobna.

2. 2-go listopada, w Dzień Zaduszny, Msze w kościele o 7:00, 7:30, 16:00 (po której odprawimy nabożeństwo za zmarłych) i o godz. 18:00.

3. W czwartek (4 XI) wspominać będziemy św. Karola Boromeusza, biskupa.

4. W tym tygodniu wypada I-szy piątek i I-sza sobota miesiąca. Msze św. wotywne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 7:30 i 18:00. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9:00. Spowiedź przed każdą Mszą św. W sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy wieczornej do godz. 20:00.

5. Za tydzień I niedziela miesiąca, po Mszy św. o godz. 9:00 zmiana tajemnic różańcowych. Poświęcenie wody i pokropienie wiernych na każdej Mszy św.

6. W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar do puszki na fundusz „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.


Dekret Metropolity Lubelskiego
o odwołaniu dyspensy
od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej
w niedziele i święta nakazane

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, podjętą na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 11-12 czerwca 2021 r., na podstawie kan. 93 KPK, z dniem 20 czerwca odwołuję w Archidiecezji Lubelskiej dyspensę od uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną dnia 13 marca 2020 r. w związku z pandemią Covid-19.
Serdecznie proszę wszystkich wiernych o powrót do świątyń i osobisty udział w liturgii Kościoła, chyba że są usprawiedliwieni z ważnego powodu, np. choroby.
Wzywając opieki Najświętszej Maryi Panny i wstawiennictwa Patronów Archidiecezji: św. Stanisława Biskupa i św. Jana Kantego, udzielam wszystkim wiernym pasterskiego błogosławieństwa.

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski
 

-> Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP ws. szczepionek
Telefon zaufania