MODLITWY - PARAFIA ŚW. AGNIESZKI W LUBLINIE

30.03.2020
PARAFIA
PW. ŚW.AGNIESZKI
W LUBLINIE
Przejdź do treści

MODLITWY

LITANIA DO ŚW. AGNIESZKI

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
- Święta Agnieszko,    módl się za nami;
- Pełna godności dziewico,
- Ukochana wybranko Chrystusa,
- Miłująca Pana ponad wszystko,
- Poślubiona Chrystusowi, któremu służą Aniołowie,
- Wznosząca swe ręce do nieba,
- Oddająca Bogu swe czyste, dziecięce serce,
- Z Bogiem na modlitwie zjednoczona,
- Piękna i nienaruszona przed Najwyższym,
- Zakochana w Panu ukrzyżowanym,
- Pragnąca najpiękniejszej Perły,
- Własną krwią uświęcona,
- Nieustraszona przed męką i śmiercią,
- Umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,
- Składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,
- Cierpliwie znosząca złość oprawców,
- Składająca hołd Barankowi, który kieruje ziemią i gwiazdami,
- Okrutnie umęczona na rozkaz prefekta,
- Biegnąca w stronę niezachodzącego Słońca,
- Narodzona dla nieba,
- Ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot i pragnień,
- Radująca się szczęściem bez końca,
- Chwało bohaterów chrześcijańskich,
- Ozdobo Kościoła świętego,
- Wzorze chrześcijańskich dziewcząt,
- Patronko dzieci,
- Patronko wspólnot chrześcijańskich,
- Potężna orędowniczko u Boga,
- Jaśniejąca pięknem nieprzemijającym,

K: Módl się za nami święta Agnieszko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. AGNIESZKI

Módlmy się.
Prosimy Cię, Panie Boże, niech w niebie wspiera nas modlitwa Twojej umiłowanej Agnieszki, abyśmy z żywą wiarą podążali ku Tobie, który jesteś pragnieniem serc naszych. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


Wróć do spisu treści